Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille ja liitolle tärkeä. Jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme pyrkiessämme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Kansallisen senioriliitto ry:n hallituksen varapuheenjohtajaksi vuosille 2020-2023 valittiin liittokokouksessa Etelä-Savon piirin ehdokas Risto Löppönen Juvalta. Hänet valittiin myös valtuuston varsinaiseksi jäseneksi ja valtuutosn varajäseneksi Etelä-Savon piiristä valittiin Jouko Nousiainen. 

Paikallisesti haluamme vahvasti vaikuttaa päättäjiin ikäihmisiä koskevissa asioissa. Pidämme kiinteää yhteyttä kaupungin eri hallintotasoihin. Jäsenemme Mali Soininen ja Jukka Pöyry ovat kaupunginvaltuuston jäseniä. Jukka Pöyry ja Juha Kontinen ovat kirkkovaltuuston jäseniä ja Juha Kontinen lisäksi kirkkoneuvoston jäsen. 

Valtakunnalliseen päätöksentekoon pidämme yhteyttä suoraan, sekä Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan kanssa.

Mikkelin kaupungin Vanhusneuvostossa edustajamme on Tapani Lyyra (tapanilyyra(at)gmail.com) ja hänen henkilökohtainen varajäsen on Sinikka Valtonen.

Tilaisuuksiimme kutsumme asiantuntijoita kertomaan kulloinkin ajankohtaisista senioreita koskettavista asioista.

Maakunnallisesti olemme yksi paikallisyhdistys seitsemästä Etelä-savon kansallisen senioripiiri ry:n jäsenyhdistyksistä. Puheenjohtaja Ritva Kilpeläinen on senioripiirin hallituksen jäsen.

Etelä-Savon eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa edustajamme on Raili Pöyry.

Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Senioriliitto pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoiminaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö ry:n (EETU ry) .  Kansallinen Senioriliitto ry:n edustajana Eetu ry:ssä on puheenjohtaja Anneli Taina (anneli.taina(at)senioriliitto.fi) ja toiminnanjohtaja Matti Niiranen (matti.niiranen(at)senioriliitto.fi).