Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille ja liitolle tärkeä. Jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme pyrkiessämme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Kansallisen senioriliitto ry:n hallituksen varapuheenjohtajaksi vuosille 2017-2020 valittiin Rovaniemen liittokokouksessa Etelä-Savon piirin ehdokas Risto Löppönen Juvalta. Valtuuston jäseneksi valittiin jäsenemme Heikki Parkkinen Mikkelistä.

Paikallisesti haluamme vahvasti vaikuttaa päättäjiin ikäihmisiä koskevissa asioissa. Pidämme kiinteää yhteyttä kaupungin eri hallintotasoihin. Jäsenemme Mali Soininen ja Jukka Pöyry ovat kaupunginvaltuuston jäseniä. Jukka Pöyry ja Juha Kontinen ovat kirkkovaltuuston jäseniä ja Juha Kontinen lisäksi kirkkoneuvoston jäsen. 

Valtakunnalliseen päätöksentekoon pidämme yhteyttä suoraan, sekä Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan kanssa.

Mikkelin kaupungin Vanhusneuvostossa edustajamme on Tapani Lyyra (tapanilyyra(at)gmail.com) ja hänen henkilökohtainen varajäsen on Sinikka Valtonen.

Tilaisuuksiimme kutsumme asiantuntijoita kertomaan kulloinkin ajankohtaisista senioreita koskettavista asioista.

Maakunnallisesti olemme yksi paikallisyhdistys seitsemästä Etelä-savon kansallisen senioripiiri ry:n jäsenyhdistyksistä. Puheenjohtaja Ritva Kilpeläinen on senioripiirin hallituksen jäsen.

Etelä-Savon eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa edustajamme on Raili Pöyry.

Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Senioriliitto pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoiminaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö ry:n (EETU ry)
Kansallinen Senioriliitto vetää vuonna 2019 Eetu ry:n toimintaa, puheenjohtajan nuijaa heiluttaaa Anneli Taina (anneli.taina(at)senioriliitto.fi). Eetu ry:n hallituksen sihteerin ja työvaliokunnan puheenjohtajan tehtävät ovat toiminnanjohtaja Matti Niirasen (matti.niiranen(at)senioriliitto.fi) harteilla.