Yhdistyksemme 

toimii Mikkelin seudun senioreiden yhdyssiteenä, ystävyyden lujittajana ja vireyttäjänä. Panostamme henkisen kasvun ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen. Seniorien edunvalvontaa hoidamme Mikkelin ja lähikuntien vanhusneuvostoissa. 

Kuulumme kansalliseen senioriliittoon (www.senioriliitto.fi), joka toteuttaa toiminnassaan seuraavia arvoja:
elämänmyönteisyys
suoraselkäisyys
vastuu itsestä ja muista
itsensä ja toisten arvostaminen
perinteiden kunnioittaminen
Nämä arvot ovat keskeisiä myös yhdistyksemme toiminnassa.

Yhdistyksemme on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n (ESTERY) jäsen.

Yhdistyksemme jäsenhankinta-alue on Mikkelin kaupungin lisäksi koko Mikkelin ympäristö. Muuallakin asuvat ovat tervetulleita joukkoomme.

Jäsenmaksu vuonna 2021 on 25 €. 

Olemme retkeilleet, osallistuneet luentotilaisuuksiin ja mm. oppineet palon sammutusta, olemme myös opiskelleet tietotekniikkaa jne.